Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Zaujímavosti o tvrdeniach

  • Pôvodne bolo podaných približne 44 000 žiadostí na posúdenie zdravotných a výživových tvrdení

 • Z tohto počtu pospájaním a ďalšími úkonmi, ktoré smerovali k zefektívneniu schvaľovacieho procesu sa dsotalo do schvaľovacieho procesu viac ako 4000 tvrdení
 • V súčasnosti  je viac ako 160 schválených zdravotných  výživových tvrdení
  – Tieto tvrdenia je možné pri potravinách a výživových doplnkoch uvádzať za dodržania ďalších podmienok, ktoré viac popisuje legislatíva (napr. uvedenie textu o dôležitosti pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu ale aj mnoho ďalších)
 • V súčasnosti  je viac ako 2060 zdravotných a výživových tvrdení zamietnutých
  – Tieto tvrdenia nie je možné vôbec používať

Žiadosti posudzuje  Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a schvaľuje Európska komisia.

Možné prínosy zdravotných a výživových tvrdení

 • Zníženie objemu rozporuplných až zavádzajúcich informácií o potravinách a výživových doplnkoch pre spotrebiteľa
  -napr.. popis potraviny, ktorý je napísaný tak, že pokrýva celú škálu ochorení nie je v zmysle legislatívy prípustný a vlastne ani nedáva zmysel, lebo nikdy nie je ochorenie ani zdravie výslednicou iba jednej potraviny či látky
 • Zvýšenie celkovej ochrany spotrebiteľa pred neuváženou konzumáciou potravín, ktoré nemusia byť pre neho prínosom

Možné problémy a riziká

 • Veľmi úzky okruh prijatých tvrdení nedostatočne pokrýva desaťročné až stáročné skúsenosti ľudí o pozitívnych účinkoch bylín a potravín pre zdravie človeka
 • Riziko koncentrácie výroby a distribúcie potravín a výživových doplnkov pre veľké spoločnosti, ktoré majú dostatok finančných prostriedkov na klinické štúdie
 • V pozadí výrazná celková orientácia na liečenie na báze liekov, často s mnohými vedľajšími účinkami

V každom prípade, legislatíva je v platnosti a pri distribúcii potravín (výživových doplnkov) je nutné ju uplatňovať, aby sa predišlo prípadným pokutám pri kontrole, ktoré sa môžu pohybovať v rozmedzí 100-50 000 Eur a taktiež je vhodné uplatňovať legislatívu v záujme spotrebiteľa pre jeho celkové sprehľadnenie informácií o potravinách a výživových doplnkoch.

Viac informácií o zdravotných a výživových tvrdeniach je zverejnené na www.uvzsr.sk

Pozrite tiež:
Zdravotné a výživové tvrdenia  – ako na to (Power point prezentácia, zašleme na vyžiadanie)
Etikety, zdravotné a výživové a tvrdenia- základné informácie
Zdravotné a výživové a tvrdenia – zaujímavosti
Voda neznižuje riziko dehydratácie…?