Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

(Zaujímavosti zo sveta zdravotných a výživových tvrdení)

voda, kvapky vody_1EFSA (European Food Safety Authority, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), ktorý tvorí hlavný odborný článok pri schvaľovaní tvrdení pre potreby Európskej komisie, neschvália tvrdenie o vode v tomto znení:

Pravidelná konzumácia väčšieho množstva vody môže znížiť riziko vzniku dehydratácie a sprievodného zníženia výkonnosti. (číslo rozhodnutia: Q-2008-05014).
Dôvod:  Nedodržanie nariadenia , pretože na základe hodnotených vedeckých dôkazov,navrhované rizikové faktory sú ukazovateľom ochorenia a rizikovým faktorom v rozvoji choroby a nie je preukázané , že sa ochorenie (dehydratácia) zníži  (EFSA Journal 2011 ; 9 ( 2 ) : 1982)

Pozrime sa bližšie na slovo „dehydratácia“
odvodnenie, odstraňovanie vody, prirodzené alebo chorobné ochudobňovanie organizmu o vodu, nedostatok vody v organizme (zdroj: Gustáv Brukker – Jana Opatíková, Veľký slovník cudzích slov, Bratislava 2006)

Odvodnenie organizmu alebo dehydr(at)ácia organizmu alebo exsikóza je proces alebo stav zníženia množstva vody v organizme. Môže sa tak stať jej nedostatočným prívodom alebo vysokými stratami (potenie, zvracanie, hnačka). Následkom je porušenie vnútornej rovnováhy organizmu, ktoré môže viesť až k smrti. (zdroj : Sk Wikipedia)

Dehydratácia je spôsobená nedostatkom tekutiny v cirkulujúcom obehu a v telových tkanivách, ktorá je potrebná na optimálnu funkciu tela. Môže to byť spôsobené nadmerným potením, nadmerným močením, nedostatočným príjmom tekutín a inými poruchami. (zdroj: http://www.zdravie.sk/choroba/48762/dehydratacia)

dehydratace – ztráta a nedostatek vody v organismu. Vzniká ztrátami tekutiny při nadměrných průjmech a zvracení cholera, průjmy u malých dětí, pocením, nedostatečným přívodem tekutin aj. Projevuje se žízní, suchostí sliznic, oběhovými ev. i psychickými příznaky a horečkou. D. je zvláště nebezpečnou komplikací průjmů u malých dětí, které ještě nemají dostatečně vyvinuté způsoby její kompenzace. Kromě čisté vody se z těla mohou ztrácet i ionty sodík, draslík, chlor apod.. Ty je pak nutné s vodou léčebně doplnit iontové nápoje, infuze. Srov. hydratace, hyperhydratace, diabetes insipidus, osmolalita dehydratace
zdroj : Veľký lekársky slovník

Pojem „dehydratácia“
Slovo „dehydratácia“ je priamo odvodené od nedostatku vody. Celkom oprávnene sa natíska otázka : Čo iné, ako voda, môže nielenže napraviť dehydratáciu (nedostatok vody v organizme a iónov) ale aj znížiť pravdepodobnosť, že budeme dehydratovaní?.
Dopad dehydratácie na výkonnosť fyzickú aj psychickú vyplýva priamo z anatómie a fyziológie ľudského organizmu a nie je potrebné ho ani vedecky dokazovať.
Neexistuje okrem vody a tekutín, ktoré ju obsahujú, iný, efektívnejší prostriedok, ako dehydratácii predchádzať.
Toto určite vedia aj odborníci z EFSA.
Kde je potom problém zamietavého stanoviska?

Formálna chyba tvrdenia
Po prečítaní podrobného stanoviska dochádzam k názoru, že môže ísť aj o formálnu chybu pri podávaní žiadosti o schválenie tohto tvrdenia skôr, ako o chybu faktickú.
Môžeme polemizovať o sémantickej skladbe vety, resp. jej logickom usporiadaní výrokov:
– 1.časť ….voda môže znižovať riziko dehydratácie
– 2. časť .. A (voda môže znižovať) sprievodného zníženia výkonnosti.
Logická stavba vety poukazuje skôr na to, že podľa predkladateľa tvrdenia VODA môže znižovať výkonnosť. Správnejšie by malo byť napr.:
Pravidelná konzumácia väčšieho množstva vody môže znížiť riziko vzniku dehydratácie, ktorej sprievodným znakom často býva zníženie výkonnosti.
alebo
Pravidelná konzumácia väčšieho množstva vody môže znížiť riziko vzniku dehydratácie, a tým aj znížiť potenciálne riziko zníženia výkonnosti, ktoré často dehydratáciu sprevádza.

“Špecifická” chyba tvrdenia
Prekladateľ, na žiadosť EFSA o konkretizáciu rizík, ktoré sa majú tvrdením znížiť,  vo svojej žiadosti uvádza ako rizikový faktor “Strata vody v tkanivách ” alebo ” znížený obsah vody v tkanivách”.
Toto sa ukazuje podľa vyjadrenia EFSA ako kľúčový faktor, ktorý nakoniec ovplyvnil názor ku tvrdeniu a EFSA vydala k nemu zamietavé stanovisko podľa čl.14 Nariadenia EK 1924/2006..
V zmysle vyššie napísaného, voda teda neznižuje riziko straty vody v tkanivách ani neznižuje znížený obsah v tkanivách a dielo zamotané “dokonáno jest”.

Výsledok je však jednoznačný, tvrdenie ako celok je zamietnuté a vytvára precedens, keď vo svojej podstate ide o pravdivé tvrdenie, ktoré vlastne nebolo prijaté kvôli nie úplne presnému pokrytiu požiadaviek legislatívy vo výrokovej a formálnej rovine.
Vynára sa taktiež otázka, ako vlastne formulovať žiadosti o tvrdenia, ktoré sa môžu  „stratiť“ v nejednoznačných, záludných zákutiach legislatívy resp. jej výkladu EFSA.

Táto situácia tiež poukazuje na to, že pri formulácii tvrdení na strane výrobcov a predajcov potravín a výživových doplnkov, treba byť presný a jednoznačný, čo vonkoncom pri existujúcom znení legislatívy nie je vec triviálna.

V zmysle vyššie napísaného som názoru, že EFSA skôr v tomto prípade pochybila, resp. nie je dobre nastavený legislatívny rámec, podľa ktorého sa tvrdenia posudzujú.

Ak však existujú takéto nuansy a spôsoby výkladu tvrdení pre odborníkov, ako sa má potom v tom vyznať bežný spotrebiteľ, kvôli ktorému vlastne celá legislatíva ohľadom zdravotných a výživových tvrdení vznikla?

pozrite tiež:
Zdravotné a výživové tvrdenia (Power point prezentácia, zašleme na vyžiadanie)
Využite služby pre etikety, zdravotné a výživové tvrdenia
Zdravotné a výživové a tvrdenia – zaujímavosti
Voda neznižuje riziko dehydratácie…?