Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Médiá

M

⦁ RTVS, Rádio Regina Stred

 • séria viac ako 18 stretnutí na tému “Výživa…” v Regina Stred v období 2019-2021 v cykle “Komu sa nelení…”,  (vypočujte si záznamy)Výživa a zdravie človeka – Ukončenie 2-ročného štúdia

V

Dňa 30.9.2020 bola posledná prednáška 2-ročné kurzu.
Vyhľadom na koronavírus, promócie študentov UTV TU Zvolen boli presunuté na rok 2021.

Týmto vyjadrujem veľké poďakovanie za spoluprácu vedeniu UTV TU Zvolen.

A samozrejme, ďakujem mojim milým kolegyniam-študentkám za ich veľké nasadenie, chuť študovať nové veci, ich priateľský prístup.
Verím, že poznatky, ktoré počas dvoch rokov štúdia nadobudli, im pomôžu  žiť zdravší a spokojnejší život.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland


Výživa a zdravie človeka – 2. semester 2019/2020

V

Dňa 2.2.2020 bol zahájený 2. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 2. semestra:

 • Hygiena a bezpečnosť potravín , jedy a toxíny v potravinách
 • Výživové doplnky
 • Byliny a čaje
 • Etikety na potravinách
 • Kulinárske úpravy potravín
 • Mýty a hoaxy o zdraví a potravinách
 • Odborná exkurzia
 • Zhrnutie oboch ročníkov a ukončenie


 

Výživa a zdravie človeka – 1. semester 2019/2020

V

Dňa 30.10.2019 bol zahájený 1. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 1. semestra:

 • Ovocie a zelenina
 • Strukoviny a obilniny
 • Mäsové a mliečne potraviny
 • Orechy, jedlé tuky a oleje
 • Nutričná nedostatočnosť a nutričný nadbytok, diéty
 • Zásady zdravej výživy v seniorskom veku
 • Vplyv výživy na civilizačné ochorenia a zhrnutie 1. semestra


 

Výživa a zdravie človeka – 2. semester

V

Dňa 27.2.2019 bol zahájený 2. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 2. semestra:

 • Polyfenoly a ďalšie  látky prospešné látky v potravinách
 • Tráviaca sústava človeka a základný metabolizmus živín
 • Energetické hodnoty potravín, výpočet podľa energetických tabuliek
 • Funkčné potraviny a biopotraviny
 • Antinutrienty – nepriaznivo pôsobiace látky vo výžive
 • Prídavné látky v potravinách
 • Exkurzia: Harmónia-festival zdravého životného štýlu, B.Bystrica
 • Zhrnutie a ukončenie


Výživa a zdravie človeka – 1. semester

V

Dňa 17.10.2018 bol zahájený 1. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 1. semestra:
⦁ Význam výživy pre človeka a jeho zdravie
⦁ Bielkoviny vo výžive
⦁ Tuky vo výžive
⦁ Sacharidy vo výžive
⦁ Vitamíny
⦁ Minerálne látky a stopové prvky
⦁ Význam vody vo výžive


Etikety, výživové a zdravotné tvrdenia 

N

a základe legislatívy EÚ, SR a v súlade s vedeckými poznatkami o výžive
⦁ Realizované pre desiatky slovenských a českých firiem
⦁ Vypracované pre stovky produktov – výživové doplnky, potraviny, biopotraviny, bylinné čaje a prípravky
⦁ Obdobie: 2014-…
Viacej informácií


Prednášky

P

rednášky o výžive a zdraví realizujeme viac rokov.
⦁  pre spoločnosti Kluby zdravia B.Bystrica, Projekt zdravia, s.r.o. Bratislava, Klub seniorov B.Bystrica, Gymnázium J.G.Tajovského, IBP, s.r.o. Bratislava a ďalšie
⦁  v rámci projektu We love eating (podrobnosti uvedené nižšie)
⦁  na internetovskom rádiu SlobodnyVysielac.sk B.Bystrica súbor siedmych prednášok Dobré správy zo sveta výživy a potravín
⦁ Príklady:Domáce superpotraviny, I – jablko a mrkva, Domáce super potraviny, Bobuľové ovocie, ⦁ Domáce super- potraviny : Hlúbovitá zelenina -brokolica, kapusta, karfiol, Domáce super- potraviny : pre ochranu srdca (Prednáška venovaná Svetovému dňu srdca)
⦁  Príklady prednášok (spolu realizovaných viac ako 40 prednášok), Anti-aging s výživou (B.Bystrica, Bratislava), Benefity a riziká mäsitej stravy, Etikety na potravinách, Pre zdravšiu a krajšiu pokožku, Ako získať a udržať si optimálnu váhu …a mnohé ďalšie
⦁ Obdobie: 2004-…
Pozrite si ukážky prednášok


Užívaj si zdravý život/We love eating

U

žívaj si zdravý život bol európsky projekt, ktorého sa zúčastnilo 7 miest z EÚ
⦁ V rámci SR hlavný garantom bolo mesto Banská Bystrica za podpory Úradu verejného zdravotníctva B.Bystrica a regionálnych firiem zameraných na výživu a stravovanie
⦁ Zameranie: zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou životosprávou, nadváhou a obezitou
⦁ Ing. Vladimír Niederland (Aktual, s.r.o.) o.i. bol členom riadiacej odbornej skupiny
⦁ Realizované prednášky, napr. :Dobré správy zo sveta Výživy pre seniorov, Užite si Vianoce v zdraví, Zeleninové šaláty – pre zdravie a potešenie (spojené s prípravou a ochutnávkou zeleninových šalátov), Užime si zdravé sacharidy (Praktické recepty a rady zdravých sacharidov pre rodičov malých detí), spojené s ukážkou a ochutnávkou ovocných, prírodných štiav a šalátov
⦁ Obdobie: 2014-2015


Encyklopédia výživy

V

oľne prístupná cez internetovské prehliadače
⦁ Encyklopédia výživy  obsahuje viac ako 740 pojmov z výživy, fyziológie a biochémie človeka
⦁ Základný a Rozšírený popis látok, potravín, pojmov, hlavné potravinové zdroje, interaktívne vlastnosti – hypertextové odkazy na súvisiace pojmy
⦁ Aplikácie sa ďalej vyvíja
⦁ Obdobie: 2004-…
Popis, aplikácia


Výživové programy

S

pracované výživové odporúčania pre klientov, zohľadňujúce vedecké poznatky o výžive a zdravotný stav klientov
⦁ Podrobné zhodnotenie existujúcej výživy klienta
⦁ Vyhotovené v písomnej forme v v rozsahu cca 15-20 strán A4 pre desiatky klientov
⦁ Obdobie: 2010-…


Výživové poradenstvo

P

oradenstvo zamerané na základné odporúčania pre výživu zohľadňujúce aktuálny stav výživy a zdravotný stav klientov
⦁ Podrobná analýza jedálnička a spracovanie odporúčaní jeho zmeny pre kúpeľný dom Dudince
⦁ Poradenstvo „on line“ (osobne) pre stovky klientov v rámci vyšetrenia živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu
⦁ Obdobie: 2004-… (poradenstvo “online”/osobne 2006-2009)