Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Výživa a zdravie človeka – 2. semester

V

Dňa 27.2.2019 bol zahájený 2. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 2. semestra:

  • Polyfenoly a ďalšie  látky prospešné látky v potravinách
  • Tráviaca sústava človeka a základný metabolizmus živín
  • Energetické hodnoty potravín, výpočet podľa energetických tabuliek
  • Funkčné potraviny a biopotraviny
  • Antinutrienty – nepriaznivo pôsobiace látky vo výžive
  • Prídavné látky v potravinách
  • Exkurzia: Harmónia-festival zdravého životného štýlu, B.Bystrica
  • Zhrnutie a ukončenie


Médiá

M

⦁ RTVS, Rádio Regina Stred

 

  • Tip na výbornú knihu z oblasti výživy, 1.2.2019
  • Jablko – zdravie a potešenie z domácich potravín, rozhovor, 23.1.2019


Výživa a zdravie človeka – 1. semester

V

Dňa 17.10.2018 bol zahájený 1. semester 2-ročného štúdia Výživa a zdravie človeka na UTV TU Zvolen.
Lektor: Ing. Vladimír Niederland
Náplň 1. semestra:
⦁ Význam výživy pre človeka a jeho zdravie
⦁ Bielkoviny vo výžive
⦁ Tuky vo výžive
⦁ Sacharidy vo výžive
⦁ Vitamíny
⦁ Minerálne látky a stopové prvky
⦁ Význam vody vo výžive


Etikety, výživové a zdravotné tvrdenia 

N

a základe legislatívy EÚ, SR a v súlade s vedeckými poznatkami o výžive
⦁ Realizované pre desiatky slovenských a českých firiem
⦁ Vypracované pre stovky produktov – výživové doplnky, potraviny, biopotraviny, bylinné čaje a prípravky
⦁ Obdobie: 2014-…
Viacej informácií


Prednášky

P

rednášky o výžive a zdraví realizujeme viac rokov.
⦁  pre spoločnosti Kluby zdravia B.Bystrica, Projekt zdravia, s.r.o. Bratislava, Klub seniorov B.Bystrica, Gymnázium J.G.Tajovského, IBP, s.r.o. Bratislava a ďalšie
⦁  v rámci projektu We love eating (podrobnosti uvedené nižšie)
⦁  na internetovskom rádiu SlobodnyVysielac.sk B.Bystrica súbor siedmych prednášok Dobré správy zo sveta výživy a potravín
⦁ Príklady:Domáce superpotraviny, I – jablko a mrkva, Domáce super potraviny, Bobuľové ovocie, ⦁ Domáce super- potraviny : Hlúbovitá zelenina -brokolica, kapusta, karfiol, Domáce super- potraviny : pre ochranu srdca (Prednáška venovaná Svetovému dňu srdca)
⦁  Príklady prednášok (spolu realizovaných viac ako 40 prednášok), Anti-aging s výživou (B.Bystrica, Bratislava), Benefity a riziká mäsitej stravy, Etikety na potravinách, Pre zdravšiu a krajšiu pokožku, Ako získať a udržať si optimálnu váhu …a mnohé ďalšie
⦁ Obdobie: 2004-…
Pozrite si ukážky prednášok


Užívaj si zdravý život/We love eating

U

žívaj si zdravý život bol európsky projekt, ktorého sa zúčastnilo 7 miest z EÚ
⦁ V rámci SR hlavný garantom bolo mesto Banská Bystrica za podpory Úradu verejného zdravotníctva B.Bystrica a regionálnych firiem zameraných na výživu a stravovanie
⦁ Zameranie: zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou životosprávou, nadváhou a obezitou
⦁ Ing. Vladimír Niederland (Aktual, s.r.o.) o.i. bol členom riadiacej odbornej skupiny
⦁ Realizované prednášky, napr. :Dobré správy zo sveta Výživy pre seniorov, Užite si Vianoce v zdraví, Zeleninové šaláty – pre zdravie a potešenie (spojené s prípravou a ochutnávkou zeleninových šalátov), Užime si zdravé sacharidy (Praktické recepty a rady zdravých sacharidov pre rodičov malých detí), spojené s ukážkou a ochutnávkou ovocných, prírodných štiav a šalátov
⦁ Obdobie: 2014-2015


Encyklopédia výživy

V

oľne prístupná cez internetovské prehliadače
⦁ Encyklopédia výživy  obsahuje viac ako 740 pojmov z výživy, fyziológie a biochémie človeka
⦁ Základný a Rozšírený popis látok, potravín, pojmov, hlavné potravinové zdroje, interaktívne vlastnosti – hypertextové odkazy na súvisiace pojmy
⦁ Aplikácie sa ďalej vyvíja
⦁ Obdobie: 2004-…
Popis, aplikácia


Výživové programy

S

pracované výživové odporúčania pre klientov, zohľadňujúce vedecké poznatky o výžive a zdravotný stav klientov
⦁ Podrobné zhodnotenie existujúcej výživy klienta
⦁ Vyhotovené v písomnej forme v v rozsahu cca 15-20 strán A4 pre desiatky klientov
⦁ Obdobie: 2010-…


Výživové poradenstvo

P

oradenstvo zamerané na základné odporúčania pre výživu zohľadňujúce aktuálny stav výživy a zdravotný stav klientov
⦁ Podrobná analýza jedálnička a spracovanie odporúčaní jeho zmeny pre kúpeľný dom Dudince
⦁ Poradenstvo „on line“ (osobne) pre stovky klientov v rámci vyšetrenia živej kvapky krvi v tmavom poli mikroskopu
⦁ Obdobie: 2004-… (poradenstvo “online”/osobne 2006-2009)