Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Spustenie programu:

  • Z portálu www.vyzivaprezdravie.sk
    – Jednoduchým ťuknutím na položku menu – Encyklopédia výživy
  • Priamo z prehliadača
    -do pracovného riadku prehliadača webových stránok zadajte:
    encyklopedia.vyzivaprezdravie.sk
    a potvrďte klávesou Enter

Základné ovládanie

Postupné vyhľadávanie

Chcete napríklad nájsť slovo Bielkoviny

Do okienka Hľadané slovo zadajte pojem, ktorý vás zaujíma.
Takto bude prebiehať postupné vyhľadávanie:

Používateľ môže zadávať ďalšie písmená hľadaného pojmu alebo rovno kliknúť myškou na názov pojmu, ak sa v zozname objavil.

Základný popis pojmu

Kliknite myškou v zozname pojmov na konkrétny pojem, ktorý vás zaujíma, napr. AGE produkty.
V pravej časti obrazovky sa vám objavia tieto informácie

Nie všetky pojmy obsahujú všetky položky popisu. Napr. skratka sa vyskytuje len u niektorých pojmoch.
Každý pojem však obsahuje okrem názvu aj  druh pojmu.


Filter

Funkcia Filter slúži pre rýchle vyhľadanie konkrétneho okruhu pojmov.

Po stlačení butonu sa objaví dialógové okno Filtra.

Postupným odškrtávaním Druhy pojmov sa filtrujú údaje pojmov. Používateľ môže zaškrtnúť viacero druhov pojmov, vtedy sa zoznam pojmov rozširuje o nové, zaškrtnuté druhy pojmov. Filtrovanie teda prebieha tak, že medzi jednotlivými druhmi pojmov je použitá logická väzba OR (alebo).
Napr.

Ak by ste napr. zaškrtli aj druh pojmu Živiny, počet filtrovaných údajov by sa rozšíril napr. na viac ako 250.

Keď ste odškrtli požadované druhy pojmov, stlačte tlačítko Zavrieť a pokračuje obvyklým spôsobom.

Dôležité upozornenie.
Funkcia Fliter robí logickú operáciu AND (“a súčasne”) s funkciou Postupné vyhľadávanie.
Potom bude pri zadaní hľadaného slova bun a zadaní filtra Enzýmy nasledovný výsledok: