Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Informácie uvedené na portáli  nenahrádzajú zdravotnícku starostlivosť!

Napriek tomu, že pri tvorbe stránok tohoto portálu  sa pristupuje s veľkou zodpovednosťou, používajú sa odborné informačné pramene ako aj dobré skúsenosti z praxe, tvorcovia stránok na tomto portáli nenesú žiadne zdravotné či iné riziká používateľov týchto stránok,vyplývajúcich  z nesprávnej interpretácií alebo využívania údajov u používateľov, ani prípadné riziká vyplývajúce z neúplných alebo nesprávnych informácií, ktoré sú na stránkach tohoto portálu  zverejnené.

Toto upozornenie sa vzťahuje na texty, obrázky, videá, hypertextové prepojenia ako aj ďalšie prvky, použité v tomto portáli.