Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Pri poskytovaní našich služieb a tvorbe nášho webu vychádzame najmä z kvalitnej literatúry a dôveryhodných informačných zdrojov.

Pozrite si literatúru z našej vlastnej knižnice:
– odborná literatúra : ukážka

  • vysokoškolské učebnice, monografie, odborné slovníky, ďalšie knihy od odborníkov…

– náučno-populárna literatúra : ukážka

  • knihy odborníkov pre laickú verejnosť

– alternatívna medicína :  ukážka

  • knihy od lekárov, odborníkov, liečiteľov…sú zdrojom niektorých informácií kompatibilných s odbornou literatúrou, ako aj informácií pre orientáciu v tejto oblasti

Poznámka: toto členenie je subjektívneho charakteru

Zoznam niektorých internetových zdrojov: