Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

(zoznam všetkých slov)

 

Prinášame vám Encyklopédiu výživy s novými, praktickými možnosťami pre vašu orientáciu v oblasti výživy.
Encyklopédia výživy obsahovo nadväzuje na Slovník výživy, avšak predstavuje pozitívny prelom vo vývoji ale najmä v úžitkových vlastnostiach  pre vás, používateľov.)

Encyklopédia výživy  vám poskytuje nasledovné výhody:

  • Pojmy sú uložené v databáze, z ktorej sa vytvára prehľadný zoznam pojmov
  • V tejto databáze môžete jednoducho vyhľadávať zadávaním názvov
  • Na vyhľadávanie so širším záberom je k dispozícii Filter, v ktorom jednoducho zvolíte druhy pojmov, ktoré vás zaujímajú
  • Kliknutím na položku sa vám zobrazia podrobnejšie údaje o pojme ako napr. iný názov, skratka, popis a ďalšie
  • Spôsob orientácie v pojmoch je pre používateľa jednoduchý a intuitívny
  • Pojmy spracované v databáza vytvárajú výbornú východziu platformu pre ďalšie údajové aj funkčné rozširovanie Encyklopédie výživy

 

Uložiť