Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Zákon zachovania zdravia

Telo a duša človeka ostávajú zdravé, pokiaľ nie sú nútené vonkajšou a/alebo vnútornou silou tento svoj stav zdravia zmeniť.

Základné princípy zachovania zdravia:

Prevziať plnú zodpovednosť za svoje zdravie
– Neustále udržiavať alebo zlepšovať svoje zdravie
– Reagovať pozitívne na vonkajšie a vnútorné podnety
– Nerobiť hlúposti

“Objavil”  Vlado Niederland

Komentáre nie sú povolené