Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Význam výživy pre naše zdravie

Dnes už hádam nikto nepochybuje o vplyve výživy na naše zdravie.
Napr. podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) výživa a pohyb sa môžu  významne podieľať na našom zdraví,  až do 65%, v niektorých prípadoch aj viac.

Výživa nás sprevádza po celý život ako jeden z najvýznamnejších faktorov nášho zdravia.
Ovplyvňuje vývoj plodu cez telo matky, pomáha budovať základ nášho organizmu materinským mliekom.
Je nevyhnutným predpokladom pre zdravý vývoj človeka v detskom a pubertálnom veku, dôležitá v dospelosti aj vo vysokom veku.
Výživa má vplyv nielen na náš zrod a zdravý vývoj a existenciu, ale i na našu chorobnosť.
Nesprávna, nevhodná výživa sa často podpisuje pod vznik mnohých civilizačných ochorení, pod zníženú kvalitu života, patrí k rizikovým faktorom predčasnej smrti.
Nevhodná výživa je rizikovým faktorom napr. srdcovo-cievnych ochorení, onkologických ochorení (vplyv výživy sa odhaduje na sa 25-35%), bezprostredne vplýva na obezitu, osteoporózu, cukrovku a mnoho ďalších.
Aj keď  v súčasnosti pribúda množstvo vedeckých poznatkov o príčinných súvislostiach výživy s chorobami, v praxi nie je týmto vedomostiam a skúsenostiam stále venovaná dostatočná pozornosť.
Sústredenie modernej medicíny na lieky, ako na hlavný a často jediný prostriedok na nápravu zdravia, prináša často diskutabilné výsledky, najmä pri spomínaných civilizačných a chronických ochoreniach.

Ako ovplyvňuje výživa naše zdravie

je bezpodmienečne nutná pre energetické potreby ľudského organizmu
bezprostredne ovplyvňuje tvorbu, regeneráciu prakticky všetkých buniek
významne sa podieľa na tvorbe hormónov a enzýmov, veľmi dôležitých riadiacich a regulačných molekúl
má bezprostredný vplyv  na množstvo a kvalitu životne dôležitých tekutín tela – krvi, lymfy, mozgovo-miešneho moku, žalúdočnej kyseliny a mnohých ďalších
bez vhodnej výživy sa nedostatočne budujú a regenerujú štruktúry tela – svaly, kosti, pokožka, tkanivá orgánov, ale aj endotel ciev, nervy a ich ochranné vlákna…
významne ovplyvňuje imunitný systém človeka, ako jednu zo základných podmienok zachovania jeho integrity a prežitia
je určujúca nielen pre príjem látok pre organizmus ale aj pre efektívne zbavovanie sa metabolického odpadu a iných nepotrebných látok, najmä formou prirodzenej detoxikácie
podieľa sa na zabezpečovaní životne dôležitých regulačných systémov ľudského organizmu – napr. telesnej teploty,  bilancii tekutín, acidobázickej rovnováhy. rovnováhy telových elekrolytov, hormonálnej rovnováhy
• priamo ovplyvňuje zdravie a funkčnosť  tráviaceho traktu, ktoré sú nevyhnutné pre správny metabolizmus prijímaných potravín a ktoré ovplyvňujú zásobovanie nášho organizmu pre život a zdravie nevyhnutnými látkami
významne ovplyvňuje psychiku človeka, jeho správanie, emócie, podieľa sa na vnútornej harmónii, radosti…
• má vplyv na našu celkovú psychickú a fyzickú výkonnosť, ovplyvňuje naše libido a celkové sexuálne zdravie
.. a mnohé ďalšie

Široký vplyv výživy na ľudský organizmus vychádza z priameho alebo sprostredkovaného vplyvu zložiek výživy na všetky bunky ľudského tela.
Niekedy je vhodné ku výžive používať výživové doplnky, ich skladbu a dávkovanie by však mal doporučiť odborník v tejto oblasti.

Napriek tomu, že naše zdravie tiež ovplyvňujú ďalšie činitele, ako napr. životný štýl, pohyb, životné a sociálne prostredie a iné, výživa predstavuje významný nástroj v živote človeka  a bez nej nie je možný zdravý a harmonický život.
Náš vzdelávací systém stále nevytvára dostatočnú osobnú zodpovednosť jednotlivca za svoje zdravie, my sami máme často nedostatok vedomostí na , aby sme si osvojili životný štýl so silným preventívnym akcentom.

Preto je nanajvýš vhodné a potrebné, aby každý jednotlivec si osvojoval aj vhodnú výživu, ktorá bude v prospech jeho fyzického aj psychického zdravia.

Pri orientácii vo výžive vám pomôže Encyklopédia výživy.
Pozrite tiež  Čo je zo zdravie,   Seminár (Za)chráňte svoje črevo.

Diskusia bola ukončená.