Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Naše mamy a staré mamy mali v niečom pravdu

Niekedy sa mi zdá, že žijeme uprostred pomyselného matrixu, v ktorom sa pomaly stiera realita so skutočnosťou. K tomu podstatnou mierou prispievajú informácie, ktoré sa na nás valia z každej strany.

Vo výžive nie je tomu inak.

Zaručené recepty a výživové doplnky sľubujú v priebehu niekoľko dní odstránenie chorôb, ktoré nás sužujú dlhé roky.

Veda nám však dáva nástroje, ako vyčleniť z týchto sľubov zrniečka pravdy a potom s väčšou pravdepodobnosť nám môžu pomôcť pri zlepšení zdravia.
Ku tomu samozrejme treba niekedy tiež prirátať osobné skúsenosti.

Veci však miestami zašli tak ďaleko, že dávne skúsenosti našich starých mám v oblasti stravy a zdravia môžu byť z vedeckého hľadiska prijímané s nedôverou až s úplným odmietnutím.
Ako najčastejší argument sa môže javiť fakt, že na recepty našich predkov nie sú vedecké dôkazy, klinické štúdie, v ktorých by sa podľa dohodnutých pravidiel veci skúmali a potom vecne zhodnotili. Pritom je však na druhej strane zaujímavé, že moderná veda skúma aj potraviny a viacero látok, ktoré sa v nich nachádzajú.

Takáto veda je ľudstvu však k dispozícii niekoľko desiatok rokov.

A čo dovtedy? Ako sa ľudia liečili? Bolo všetko len tak pokus-omyl, alebo boli k dispozícii postupy, ktoré zvyšovali šancu na zlepšenie zdravia?
Ľudstvo za desiatky tisíc rokov svojej existencie zhromaždilo mnoho skúseností ( v dnešnom ponímaní dát), z ktorých viacero overil čas.

V nasledujúcich článkoch vám ponúknem spojenie týchto dvoch svetov – svet skúseností našich predkov a vedecký svet.
Vyberiem niekoľko potravín, bylín, s ktorými snáď každý z nás má nejaké pozitívne skúsenosti a tie popíšem v duchu náuky o výžive a príbuzných oblastí.

Tieto články budú aj mojím malým poďakovaním, spojeným s obdivom, múdrosti našich predkov.

**
Ku tejto téme si prečítajte:
Pohár mlieka
Pŕhľava dvojdomá

Komentáre nie sú povolené