Zdravie a vitalita každý deň do vysokého veku

Čo je to zdravie

Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nie len neprítomnosť choroby alebo postihnutia.


Právo na rozvoj, ochranu a obnovu zdravia patrí medzi základné ľudské práva.
Každý bez ohľadu na rasu, náboženstvo, politické presvedčenie, ekonomický a sociálny status má právo na požívanie najvyššie dosiahnuteľnej úrovne a kvality zdravia.

(WHO – World Health OrganizationSvetová zdravotnícka organizácia).

Zdravie patrí medzi základné ľudské práva všetkých ľudí na svete.
Zdravie je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to opak choroby, nielen jej neprítomnosť alebo poruchy funkcie. Zdravie je forma existencie organizmu, ktorá sa buď vylučuje s chorobou, alebo prechádza do choroby.
(prevzaté z http://sk.wikipedia.org/wiki/Zdravie)

Ďalšie zaujímavé aj úsmevné definície zdravia

 •    Byť niekedy chorý je zdravé. (Henry David Thoreau)
 •     Čo nič nebudeme mať , len aby sme boli zdraví. (Nezistené príslovia)
 •     Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo. (Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ) (Latinské výroky)
 •     Držať sa hoc aj zlého učiteľa, je pre mladých ľudí zdravé; utužuje to svaly. (Max Beerbohm)
 •     I zdravé jablko pri zhnitom zhnije. (Nezistené príslovia)
 •     Každý človek je zámožný ak má zdravé ruky a trochu rozumu. (Tomáš Baťa)
 •     Keď stratíš 1000 korún, hneť to vieš. Keď stratíš zdravie, dozvieš sa to onedlho. Keď stratíš milosť, môže to trvať ešte viac, než sa to dozvieš, ale potom už je neskoro. (Anton Srholec)
 •     Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma. (Max Kašparů)
 •     Kto stratí zdravie , stratí veľa , kto stratí priateľa, stratí viac, ale kto stratí ducha, stratí všetko. (Španielské príslovia)
 •     Kto zistí, že spravil chybu, nechneklesá na mysli. Aj chyby prospievajú zdraviu… (Ignác z Loyoly)
 •     Lepší Pán Boh daj! a ko zdravý buď! (Slovenské príslovia)
 •     Máte ešte mladé a zdravé zuby, odmietajte preto ponúkané kašičky a vyhryzte si živinu rastu sami. (František Halas)
 •     Nie je nič ohavnejšie pre zdravého človeka ako strata času. (George Bernard Shaw)
 •     Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. (Ralph Waldo Emerson)
 •     Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. (René Descartes)
 •     Pri toľkých chorobách nech naše zdravie radšej ani nevystrčí nos z tela. (Americké príslovia)
 •     Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu. (Benjamin Franklin)
 •     So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť. (Ignác z Loyoly)
 •     Stavať sa na zadné nohy je vec zdravá, u mladých potrebná. (Krista Bendová)
 •     Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš. (Ivan Sergejevič Turgenev)
 •     Treba si zaobstarať len toľko peňazí a vecí, koľko treba na zachovanie života a zdravia a na rešpektovanie krajových zvyklostí, pokiaľ neodporujú nášmu cieľu. (Baruch Spinoza)
 •     V zdravom tele zdravý duch. (Juvenalis)
 •     Vo víne (je) pravda, vo vode (je) zdravie.
 •     In vino veritas, in aqua sanitas (Latinské výroky)
 •     Zachovaj si zdravie, lebo bez neho vykonáme veľmi málo. (Mary Wardová)
 •     Zdravé telo je hostiteľ, chromé žalárnik. (Francis Bacon)
 •     Zdravie je najdôležitejšou kvalitou tela. (Aristoteles)
 •     Zdravie je predpokladom všetkého. (Miloš Kopecký)
 •     Zdravie mu dušu naháňa. (Nezistené príslovia)
 •     Zdravie mu z tváre kypí. (Nezistené príslovia)
 •     Zdravie nadovšetko. (Nezistené príslovia)
 •     Zdravý všetko prenesie. (Nezistené príslovia)
 •     Zhromažďuj si poklad predovšetkým z lásky, ktorú dostávaš, lebo ten pretvá ešte dlho potom, ako pominie tvoje bohatstvo a tvoje zdravie. (Og Mandino)
  (zdroj: http://sk.wikiquote.org/wiki/Zdravie)
  ***
 • zdravie je jedno z najťažších… (neznámy autor)

Pozrite tiež Význam výživy pre naše zdravie

Komentáre nie sú povolené